08-2253-1678

Ph. D. Ahn Jung Hun

Ph. D. Ahn Jung Hun

1963~1967

 • Đại học Yonsei
 • Cử nhân văn học, Thạc sĩ văn học, Quốc văn và ngôn ngữ học
 • Thành viên Hội văn học

1963~1981

 • Đại học Yonsei, the Penn state university
 • Ph. D. in Speech Communication,
 • MA in Speech communication & Linguistics
 • Activities and Societies: TESOL member

1981~2000

 • Giảng viên trường đại học Busan

2000

 • Giảng viên khoa Hàn Quốc học, ĐH KHXHNV-ĐH Quốc gia Tp.HCM
 • Dạy bộ môn nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn
  Giảng dạy văn hóa Hàn Quốc
  Giảng dạy ngữ pháp tiếng Hàn

2009 đến nay

 • Khoa Hàn Quốc học trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Tp.HCM
 • Supervising Korean Language Program 
 • Teaching Korean