08-2253-1678

행사/Sự kiện

New Event

Thời gian: dự định xuất cảnh vào cuối tháng 2 năm 2017

Liên hệ ngay bây giờ

Internship Program!

Vừa học vừa làm! Hàn Quốc Working Holiday!

Thời gian: dự định xuất cảnh vào cuối tháng 2 năm 2017

Liên hệ ngay bây giờ

Tuyển sinh khóa mới!!!

Ưu đãi cho 50 học viên đầu tiên học lớp tiếng Hàn cơ bản ngày 12 tháng 12 chỉ với 1,000,000 đồng!

Thời gian: 12/12/2016

Liên hệ ngay bây giờ