08-2253-1678

인사말/Lời chào

Chào mừng đến với VKECC!

VKECC (Trung tâm Văn hóa Giáo dục Việt-Hàn) là Tổ chức Giáo dục được thành lập nhằm mục đích giúp mọi người làm quen và hiểu rõ hơn về xã hội Việt Nam và Hàn Quốc bằng mô hình đào tạo và học tập đa dạng, mang lại sự hiểu biết về văn hóa và con người của hai nước thông qua những chương trình giao lưu mang tính hệ thống và hiệu quả, đồng thời góp phần giúp ích cho sự phát triển của xã hội.

Trung tâm mang lại những chương trình đa dạng như dạy tiếng Hàn, thực tập, làm việc v.v…

Mọi thắc mắc về Hàn Quốc xin hãy liên hệ VKECC của chúng tôi.

Xin cảm ơn!